ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. 14000 ΝΗΠΙΑ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ

222
0
Η βρεφοκτονία του Ηρώδη
Η βρεφοκτονία του Ηρώδη

29 Δεκεμβρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων 14.000 σφαγιασθέντων Νηπίων στη Βηθλεέμ.

Όταν οι Μάγοι δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη να του πουν που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πονηρός και πανούργος αυτός βασιλιάς σκαρφίστηκε άλλο σχέδιο για να εξοντώσει το Θείο Βρέφος. Είχε ακούσει ότι, σύμφωνα με τις Γραφές, τόπος γέννησης του Χριστού θα ήταν η Βηθλεέμ.

Επειδή όμως δε γνώριζε ποιος ήταν ο Ιησούς, αν βρισκόταν μέσα στη Βηθλεέμ ή στα περίχωρα της και επειδή συμπέρανε ότι το παιδί θα ήταν κάτω από δύο χρονών, έδωσε διαταγή να σφαγούν όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, μέχρι της ηλικίας των δύο ετών.

Η σφαγή έγινε ξαφνικά, ώστε να μη μπορέσουν οι οικογένειες να απομακρυνθούν με τα βρέφη τους. Και οι δυστυχισμένες μητέρες είδαν να σφάζονται τα παιδιά τους μέσα στις ίδιες τις αγκαλιές τους.

Η χριστιανική Εκκλησία, ανακήρυξε Άγια τα σφαγιασθέντα αυτά παιδιά, διότι πέθαναν σε μια αθώα ηλικία και υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού. Μπορεί βέβαια να μη βαπτίστηκαν εν ύδατι, βαπτίστηκαν όμως, μέσα στο ίδιο ευλογημένο αίμα του μαρτυρίου τους. Τα λείψανα (ίσως μερικά) των Aγίων Νηπίων, βρίσκονται στην Kωνσταντινούπολη, στο Nαό του Aγίου Iακώβου του Αδελφοθέου, τον οποίον ανήγειρε ο Iουστίνος.

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Απολυτίκιο:
Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

Το ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου

Απόδοση στη νεοελληνική:
Όταν ανεχώρησαν οι μάγοι, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται εις τον Ιωσήφ σε όνειρον ι του λέγει, «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον και μείνε εκεί, έως ότου σού πω, διότι ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήση το παιδί διά να το σκοτώση». Όταν ο Ιωσήφ εξύπνησε, επήρε νύχτα το παιδί και την μητέρα του και ανεχώρησεν εις την Αίγυπτον και έμεινεν εκεί μέχρι του θανάτου του Ηρώδη, διά να εκπληρωθή εκείνο που ελέχθη από τον Κύριον διά του προφήτου, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου».

Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους, εθύμωσε πάρα πολύ και έστειλε και εσκότωσε όλα τα παιδιά εις την Βηθλεέμ και εις όλα τα περίχωρά της από δύο ετών και κάτω, σύμφωνα προς τον χρόνον, τον οποίον εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που ελέχθη διά του Ιερεμία του προφήτου, «Φωνή ακούσθηκε εις την Ραμά, θρήνος, κλάμα και μεγάλος οδυρμός. Ήτο η Ραχήλ που έκλαιε τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθή, διότι δεν υπάρχουν πλέον.

Μετά τον θάνατον του Ηρώδη, άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται, εις όνειρο, εις τον Ίωσήφ, όταν ήτο εις την Αίγυπτον, και του λέγει, «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και πήγαινε εις την γην του Ισραήλ, διότι έχουν πεθάνει εκείνοι, που εζητούσαν την ζωήν του παιδιού». Αυτός δε όταν εξύπνησε, επήρε το παιδί και την μητέρα του και ήλθεν εις την γην του Ισραήλ.

Επειδή όμως άκουσε ότι ο Αρχέλαος είναι βασιλεύς της Ιουδαίας αντί του πατέρα του Ηρώδη, φοβήθηκε να μεταβή εκεί. Εις όνειρον καθωδηγήθηκε από τον Θεόν και έφυγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Καί όταν έφθασε, έμεινε εις πόλιν, που ωνομάζετο Ναζαρέτ, διά να εκπληρωθή εκείνο, το οποίον ελέχθη από τους προφήτας, ότι δηλαδή θα ονομασθή Ναζωραίος.

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Από το: agioritikovima.gr

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. 14000 ΝΗΠΙΑ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ
5 1 συμμετοχές

Σχολιάστε το Άρθρο...
Slider