ΤΟ ΒΕΤΟ ΣΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΦΗΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ

October 23, 2019
Mr Le President de la Republique
L’ Elysee
55 Rue Faubourg Saint-Honore
75008 Paris

   

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Μακρόν

Απευθυνόμαστε σε σας για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη στάση σας όσο αφορά την ενσωμάτωση των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε περήφανοι Έλληνες με προέλευση από τη βόρεια περιοχή της Ελλάδας, τη Μακεδονία – αναπόσπαστη ελληνική περιοχή (μιας συνεχούς 3000 ετών ιστορίας, πολιτισμού και γλώσσας). Όταν κάτι είναι ενσωματωμένο σε ένα έθνος, είναι συνδεδεμένο με την εθνική ασφάλεια του έθνους και την εθνική του υπερηφάνεια. Συνεπώς, ποτέ δεν θα επιτρέψουμε σε κράτος του οποίου οι πολίτες δεν είναι Έλληνες να σφετεριστούν το όνομα, την ταυτότητα και την ιστορία μας. Επίσης ποτέ δεν θα δεχτούμε κάτι που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας η οποία εξυπηρετεί επίσης και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζουμε επίσης ότι το παρελθόν και η ιστορία έχουν σημασία και δεν πρέπει να αφεθούν σε χέρια ανθρώπων που δεν σέβονται την ιστορία. Ο Δρ. Frank Holt (Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον) στο πρόλογό του βιβλίου Macedonia-Evidence γράφει: “κοινοβούλια; Ειδήμονες; Ιερείς; Ποιητές; Πρόεδροι; Όποιος ελέγχει το παρόν πρέπει να επιλέξει με προσοχή σε ποιον να εμπιστευτεί το παρελθόν μας, αλλιώς μπορεί να προκύψει ένα ψεύτικο και τερατώδες μέλλον».
Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, με αυτό το βέτο, προστατεύσατε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίστηκαν στην επιτυχία της εξής αρχής: οι χώρες και τα έθνη πρέπει να είναι έτοιμα να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει αυστηρών κανόνων και κανονισμών. Πρέπει να επιδείξουν την ειλικρίνειά τους στις υποχρεώσεις και τους στόχους των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και των βελτιωμένων περιφερειακών σχέσεων (ειδικά εάν γείτονες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τα Σκόπια (σε πολλά επίπεδα) δεν είναι ακόμα έτοιμα.
Επίσης το βέτο σας διόρθωσε το λάθος της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης που οδήγησε σε ψευδή πολιτική νίκη υπό τη μορφή της συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία τα Σκόπια έχουν ήδη παραβιάσει πολλές φορές. Η συμφωνία αυτή βασιζόταν σε ψευδή Ιστορία και επικυρώθηκε χρησιμοποιώντας μια αλαζονική παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και ενάντια στη βούληση του ελληνικού λαού. Ως αποτέλεσμα, προστατεύσατε τα πρότυπα της Ευρώπης την αξιοπρέπεια και τιμή ενός ευρωπαϊκού λαού (την αξιοπρέπεια και το ιστορικό μας δικαίωμα να είμαστε οι μόνοι Μακεδόνες) και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ
Πρόεδρος: Δημήτρης Φιλιππίδης
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστραλίας
Συντονιστής: Γεώργιος Κοσμίδης
Παμμακεδονική Ένωση Καναδά
Πρόεδρος: Χρήστος Καράτζιος
Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής
Πρόεδρος: Αμύντας Παπαθανασίου
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδάκης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (Ελλάδα)
Πρόεδρος: Δημήτριος Γιουματζίδης

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Cher Président Macron,

Nous vous écrivons pour vous exprimer notre gratitude pour votre position concernant l’intégration de Skopje dans l’Union européenne. Nous sommes des Grecs fiers originaires de la région septentrionale de la Grèce, la Macédoine – un endroit qui a toujours fait partie intégrante du monde hellénique (grâce à une continuité de 3000 ans d’histoire, de culture et de langue). Lorsque quelque chosefait partie intégrante d’un pays, il est lié à la sécurité et à la fierté nationale de ce pays. En conséquence, nous ne permettrons jamais à un État dont les citoyens ne sont pas grecs d’usurper notre nom, notre identité et notre histoire, car nous n’accepterons jamais rien qui puisse compromettre la sécurité nationale de la Grèce, mais également celle de l’Union européenne.

Nous savons aussi que le passé est important, que l’histoire est importante et qu’ilne peut être laissé entre les mains de ceux qui le manquent de respect. Le professeur Frank Holt (professeur d’histoire ancienne de l’Université de Houston), dans son prologue du livre Macedonia-Evidence, écrit: «Les parlements? Les experts? Des prédicateurs? Des poètes? Des présidents? Ceux qui contrôlent le présent doivent choisir avec soin leur confiance en notre passé, sans quoi un futurfaux et monstrueux pourrait en résulter.»

En outre, Monsieur le Président, avec ce veto, vous avez protégé les principes de l’Union européenne qui fondaient son succès sur l’adage suivant: les pays et les nations doivent être prêts à adhérer à l’Union européenne sur la base de règles et réglementations strictes. Ils doivent faire preuve de sincérité vis-à-vis des obligations et des objectifs des réformes internes et de l’amélioration des relations régionales (en particulier si les voisins se trouvent être membres de l’Union européenne). Skopje (à plusieurs niveaux) n’est pas encore prête.Votre veto a également corrigé l’erreur de l’ancien gouvernement grec qui avait conduit à une fausse victoire politique sous la forme de l’accord Prespes. Cet accord a été basé sur une fausse histoire et a été ratifié en faisant fi de la constitution grecque et contre la volonté du peuple grec. En conséquence, vous
avez protégé les normes de l’Europe et la dignité d’un peuple européen (notre dignité et notre droit historique d’être les seuls Macédoniens) et nous vous en remercions.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Dear President Macron,

We are writing to you to express our gratitude for your stance regarding Skopje’s integration into the European Union. We are proud Greeks with origins from the northern region of Greece, Macedonia – a place that has always been an integral part of the Hellenic world (through a 3000-year continuity of history, culture, and language). When something is integral to a nation, it is tied to the nation’s national security and national pride. Consequently, we will never allow any state whose citizens are not Greek to usurp our identity, as we will never accept anything that jeopardizes Greece’s national security that also serves the security of the European Union.

We also know that the past matters, history matters, and it cannot be left in the hands of people who disrespect it. Dr. Frank Holt (Professor of Ancient History from the University of Houston) in his prologue of the book Macedonia-Evidence, writes: “Parliaments? Pundits? Preachers? Poets? Presidents? Who controls the present must choose carefully whom to trust with our past, else a false and monstrous future may result”.

In addition, Mr. President, with this veto, you have protected the principles of the European Union that has based its success on the following adage: countries and nations have to be ready to join the European Union based on strict rules and regulations. They have to display their sincerity to the obligations and goals of internal reforms and improved regional relations (especially if the neighbors happen to be members of the European Union). Skopje (on many levels) is just not ready yet.

Your veto also corrected the mistake of the previous Greek government that led toa false political victory in the form of the Prespes Agreement which Skopje has already violated many times over. This agreement was based on false history and was ratified using an arrogant disregard of the Greek constitution and against the will of the Greek people. As a result, you have protected the standards of Europe and the dignity of a European people (our dignity and historical right to be the only Macedonians) and for this we thank you.

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε

Από το: alithia21.blogspot.com

Πόσο χρήσιμο ήταν αυτό το άρθρο;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 5 / 5. Ψήφισαν: 1

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Σχετικά Άρθρα

ΕΧΕΤΕ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ; VIDEO

Η Έξυπνη Κάρτα είναι ο προάγγελος της φυλάκισης της ελευθερίας μας. Έχετε

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΦΤΙΑ. ΕΤΣΙ ΑΚΟΥΓΑΝ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

Είναι οι πρώτες συσκευές εντοπισμού αεροσκαφών πριν τη δημιουργία της τεχνολογίας των

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΔΙΝΕΙ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μηλιά…. και αγαπούσε ένα αγοράκι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Email Newsletter

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά Email για να λαμβάνετε όλα μας τα άρθρα στο Email σας

Back to top button