6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1449. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ

Back to top button