Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΕΤΑΙ. Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Back to top button